Ministre

Deu esser es primer d’Espanya

ministre que queda enlà,

aquests dies es va errar,

ell va mentir sense manya,

emperò no és de plànyer

perquè ell se’n pot anar

sense haver de renunciar

a tots es doblers que guanya.

 

Tal vegada és l’atzar

o ho fa perquè se noti

que du o no du bigoti

per semblar-se a n’Aznar.

 

Soria renuncia a tots els càrrecs

Leave a Reply