Archive for abril, 2016

‘Boom’ de reserves

miércoles, abril 20th, 2016

Aquest any serà espantós,

mos guanyarem ses garroves,

que en s’estiu farem ses proves

si tenim prou dormidors…

Ell si no, i hi ha embós

ja provarem altres noves:

posarem llits dins ses coves

i en es patis interiors.

 

Es des patis, açò sí,

una norma else trepitja,

perquè a les dotze i mitja

‘apaga es llum i a dormir!’.

 

El 'boom' de reserves   
Ciutadella deixarà obrir els patis interiors

Límits

martes, abril 19th, 2016

Posar ordre en es lloguer,

com si fos tasca senzilla…

Passar-ho  tot per taquilla

de ver és lo que se vol fer…

Limitar sempre perilla

no sempre és lo que convé,

que Menorca per ser una illa

amb la mar es límits ja té.

 

I si hem de fer una passa

tal volta hem de limitar

no sigui que es voler massa

mos faixi caure a la mar.

 

El Consell podrà fixar un límit al lloguer turístic

Es Migjorn

lunes, abril 18th, 2016

No estarem mai en recés,

que sa corrupció és tan ran…

Regidora i batle estan

implicats en un procés…

N’hi podem afegir més

perquè Es Migjorn és tan Gran

que ells dos encara tindran

a Panamà es seus papers.

 

Messi, Nuñez i Forlan,

Blesa, Soria i Crivillé,

Bertín i Rato també

deuen ser d’Es Migjorn Gran.

 

Recorreran l'admissió a tràmit

 

 

Homenatge a Jordi Orfila

domingo, abril 17th, 2016

Sa transmissió d’un passat

ell mos dóna per herència,

és un ritme, una cadència,

és un mot tan ben rimat…

i és un so acompassat

d’un homo fet experiència

que or fila amb s’essència

i sa floca des glosat.

Homenatge a Jordi Orfila

Eixam

domingo, abril 17th, 2016

Després d’anys de passar fam

ara milloren ses pistes,

i empresaris optimistes

preveuen un bon reclam,

s’estiu serà es nou tram

amb bones cares previstes,

com ‘belles són es turistes

i vendrà tot un eixam!

 

Els empresaris menorquins milloren les expectatives

Eixams d'abelles a ple nucli urbà

Alaior

sábado, abril 16th, 2016

En es poble d’Alaior

estan fets d’una altra fibra,

perquè allà sa gent vibra

de lo flac a lo millor,

i ni content ni felló

un amb s’altre s’equilibra:

van davant en corrupció

i amb es Dia des Llibre.

 

La guàrdia civil revisa documents  a Alaior d'obres de l'època del PSOE

Sant Jordi s'avança una setmana a Alaior

Ministre

viernes, abril 15th, 2016

Deu esser es primer d’Espanya

ministre que queda enlà,

aquests dies es va errar,

ell va mentir sense manya,

emperò no és de plànyer

perquè ell se’n pot anar

sense haver de renunciar

a tots es doblers que guanya.

 

Tal vegada és l’atzar

o ho fa perquè se noti

que du o no du bigoti

per semblar-se a n’Aznar.

 

Soria renuncia a tots els càrrecs

Escolarització

jueves, abril 14th, 2016

Pes maig donarà entrada

d’apuntar-se en un curs sem,

i com a bens anirem

sa gent escolaritzada:

«sa LOMCE no mos agrada,

emperò l’aplicarem!»,

és igual que anar a rem

dins la mar amb tramuntanada.

 

El 9 de maig s'inicia el procés d'escolarització pel pròxim curs

Pati

miércoles, abril 13th, 2016

Una fundació sorpresa

per un Pati allunant,

per fer cosa important

ell fa por aquesta tramesa:

tot neix amb una fotesa,

solsament un restaurant,

però allò puja constant

fins fer-se un hotel Princesa.

 

Fa mal pensar que funcioni

que una fundació comuna

tota sola mos gestioni

ses fases que fa sa lluna.

 

Alaior planteja una fundació per gestionar el Pati de sa Lluna.

Fortuna

martes, abril 12th, 2016

Llevant és com un ca vell,

sa inversió sempre va allà,

per Fortuna ha de cobrar,

deu ser com un joc de play…

Com fer una offshore de llei,

o uns papers de Panamà,

avam si ara en sortirà

qualcun de s’Illa del Rei.

 

L'Illa del Rei rebrà 400.000 euros