Paisatge

Mos dóna un tarannà

viure en una illa petita,

un paisatge que limita

com sa petitesa ho fa,

si amb s’illa es vol traficar,

si sa grandesa incita,

feim sa carretera inscrita

que vagi damunt la mar.

 

I en fer sa promoció

de Menorca amb imatge

no mostreu es paisatge,

sols asfalt i formigó!

 

El paisatge limitarà la construcció de carreteres

Leave a Reply