Pati

Una fundació sorpresa

per un Pati allunant,

per fer cosa important

ell fa por aquesta tramesa:

tot neix amb una fotesa,

solsament un restaurant,

però allò puja constant

fins fer-se un hotel Princesa.

 

Fa mal pensar que funcioni

que una fundació comuna

tota sola mos gestioni

ses fases que fa sa lluna.

 

Alaior planteja una fundació per gestionar el Pati de sa Lluna.

Leave a Reply