Vessament

Sa indústria té poques pistes,

Menorca no en fa cabal,

i un vessament industrial

no és de ses coses més tristes,

que hem de ser més optimistes:

imaginau-vos quin mal

hagués estat, as final,

un vessament de turistes.

 

Un vessament químic intoxica un operari de neteja de FCC a Ciutadella

Leave a Reply