Addaia

A Addaia fan bravates

amb una depuradora,

i es des golf se n’enamora

per regar amb aigües barates, 

voler coses immediates

pot fer anar a cosa pitjora,

com amb sa dessaladora

que no rega ni ses mates.

 

El golf Son parc se regarà amb l'aigua de la nova depurada d'Addaia

Leave a Reply