Camins

Ara hem d’eixamplar camins,

aparcaments, noves pistes…

Tot se fa per as turistes

i poc per as menorquins…

 

En s’estiu no hi ha secrets,

sempre surt s’inconvenient

perquè és quan tenim més gent

per ‘nar a tots es raconets;

res d’eixamplar caminets,

res de fer un aparcament,

sa solució més adient

és fer es cotxos més estrets.

 

El Consell arxiva el pla d'aparcaments al camp elaborat pel PP 
Emergències recomana eixamplar els camins a les platges verges
 

Leave a Reply