Pla general

Lô està dins sa cruïlla,

ara és es Pla General

que suspén es tribunal

i tot es terme perilla…

(Que no s’ho prenguin per mal)

si Lô llevàssim de s’illa

més curt seria es vial

i sa ruta més senzilla

per anar a sa capital.

El tribunal Suprem confirma la suspensió del Pla General d'Alaior

Leave a Reply