Brexit

Serà tota una endemesa

si es ‘Brexit’ s’establia,

mos desfà s’economia

com a signe de feblesa,

hem d’actuar amb noblesa

i també un poc d’alegria,

tal vegada convendria

tornar esser illa anglesa

 

Inquietud per l’impacte econòmic a Menorca d’un adéu del Regne Unit a la UE

Leave a Reply