Embós

S’embós ha estat de primera,

mal que no plou un excés,

i perquè no passi més

pes pobles hi ha sa manera:

fer igual que sa carretera,

rotondes de dobles accés

o, ell si hi ha prou fal·lera,

desdoblar tots es carrers…

 

(i  en tenir envant es procés

llavors fer obres arrera).

 

Caos circulatori a Ciutadella i Maó

Leave a Reply