Hipoteques

Execucions d’hipoteca,

aquest segle n’hi ha un xinxer,

mil cinc-centes se’n van fer

segons diu s’hemeroteca;

i com que es banc vol la Meca

xucla igual de qui no en té,

i a s’aturat i a s’obrer

sa vida li és més xereca.

 

Sa hipoteca no és lo que era

que ara es paga en excés,

és com si es teus doblers

caiguin dins sa clavaguera.

 

Menorca va registrar 1.500 execucions hipotecàries entre 2001 i 2014
Fi a les moratòries per construir en solars o nuclis sense clavegueram

Leave a Reply