Medicina

Sa carrera no emociona

entre sa gent menorquina,

perquè és molta que n’opina

que sa ‘uib’ prou no mos dóna,

darem temps, per si funciona,

quan prenguem sa medicina

si va bé sa mallorquina

o és millor de Barcelona.

 

Ell si es doctors illencs

surten com són es polítics,

sa salut té futurs crítics

tos ‘cabarem melciencs.

 

Nou menorquins s'inscriuen en Medicina contra els 340 de Mallorca

Leave a Reply