Sant Joan

Ja sona es primer toc

sa festa comença ara,

s’emoció que mos amara

de sobte encén com es foc;

es cavalls entren en joc

tot es poble es fet empara,

Born, Voltes i Santa Clara…

Que passi a poc a poc…

Leave a Reply