S’ecotaxa

Amb s’ecotaxa a s’agenda,

s’empresari és generós,

vol que paguin tal addenda

tots es touroperadors…

Faré esforços superiors

perquè es meu impost de renda

(si no m’és beneficiós)

també me’l pagui hisenda.

 

Els empresaris turístics intenten que els touroperadors paguin l'ecotaxa.

Leave a Reply