Aigua

Es problema prou s’eleva,

sa sequera que hi ha,

es deure de depurar

i tot lo que se manlleva,

Menorca vol una treva

i es qui mos vol visitar

que només pugui entrar

si du s’aigua de ca seva.

 

L'aigua, un bé que s'ha de revaloritzar

Leave a Reply