Ca’n Granada

Problemes d’allotjament

quan agafes sa feixina,

Menorca se discrimina,

Ca’n Granada és ple de gent;

si es problema realment

fos per sa gent mallorquina,

ja hi hauria medicina:

tothom amb apartament.

 

Bona solució seria,

per cabuda i amplada,

que en tost de ser ca’n Granada

fos Ca’n Tota Andalusia.

 

L'alta ocupació a Can Granada dificulta l'allotjament de menorquins

 

 

Leave a Reply