Decathlon

En ser temporada alta

surt feina per tot el món,

sa pujada mos confon

però Menorca s’exalta;

tal volta és que feia falta

que arribàs sa Decathlon

(i per esser es qui són

sa moratòria se salta…).

Menorca genera en temporada alta 1.640 llocs de feina més que l'any passat 

Decathlon podria obrir a Maó després d'evitar la moratòria de Maó

Leave a Reply