Local d’oci

S’Ajuntament ha avançat

s’hora de posar la fi,

i es qui es vol entretenir

queda ben desemparat;

si més prest hauran tancat

i no volem reduir,

que avancin s’hora d’obrir

i es temps quedarà empatat.

 

Sa mesura a què respon,

açò és un control roí:

que mos volen fer dormir

maldament no tenguem son.

 

Maó avança l'hora màxima de tancament dels locals d'oci nocturn

Leave a Reply