Sa Fundació

Sa fundació es fa estimar

pes locals i estrangers;

des patronat, es primers;

llavors, es clan familiar;

ara hisenda hi vol entrar

perquè hi veu font d’ingrés,

i és que allà on hi ha doblers

tothom hi vol fotre mà.

 

Hisenda investiga la Fundació Rubió i la família exigeix dimissions al patronat

Leave a Reply