Sant Cristòfol

So na Parets reactiva,

es conteciós fa retorn;

s’Arenal, pes seu contorn,

velomars té a la deriva;

sa jornada és positiva

si no es pren com a suborn,

perquè s’ànima és ben viva,

sant Cristòfol d’Es Migjorn.

 

La propietat de So na Parets Vives reactiva el contenciós contra el Consell 
Amollen set velomars a s'arenal d'en Castell i els deixen a la deriva

Leave a Reply