Sant Jaume

Ell ja hi tornam esser,

ja és molta coincidència,

sa vigília fa presència

i Kabul explota en ple;

si Sant Jaume té poder

que rompi aquesta tendència

i a sa festa amb diligència

que hi vagi el món sencer.

 

 

El nombre de morts en l'atemptat de Kabul és de 80

Leave a Reply