Ingressos

S’administració local

fa ingrés de tota casta,

amb imposts de forma vasta

i taxes fora normal…

Ell en sobra, as final,

i es superàvit se gasta

per ‘nar amb es gest entusiasta,

a sa recepció reial.

 

Ajuntaments, si us ne sobra,

no mos ho tanqueu en clau,

però, sobretot, pensau

que en el món hi ha gent pobre.

 

 

Els ajuntaments de l'Illa ingressen 10,2 milions més del que gasten 
Menorca, en la recepció reial

Leave a Reply