Ambulant

Sigui alemany o anglès,

es turista és d’una raça,

quan passeja per sa plaça

només mira tot admès.

Sigui ambulant o altre pes

està ben clar lo que passa,

de gent, massa, massa, massa,

de gastar, res, res, res, res.

 

Els ambulants asseguren que les vendes cauen a pesar del ple turístic

Leave a Reply