Ca n’Àngel

Mercadal n’és un model

per sa seva infraestructura,

cada any cosa inaugura

p’engrandir sa seva rel,

ca n’Àngel  ‘caba s’anhel,

des final posa mesura:

d’equipament i cultura

vola es poble cap al cel…

 

S’equipament ja està cuit,

i sa rel endins se’n va,

ara sols falta esperar

que ses branques treguin fruit.

 

Es Mercadal acaba la seva xarxa d'equipaments amb la reforma de ca n'Àngel

Leave a Reply