Cases històriques

Casa, història, temps remots…

Ús turístic en farem,

com si fos un magatzem

de gent gran, adults i al·lots;

ell si no ne treim prou dots

sa xerxa engrandirem,

i es turisme el fotrem

dins coves i talaiots.

 

Una empresa crea una xarxa de cases històriques de Maó per a ús turístic

Leave a Reply