Esmeralda

Per no estar en cos paralític,

sens llicència, deixa empès,

i es negoci li han permès

fins que arriba es moment crític,

amb sa munta, es contrapès,

pr’o es volum és tan raquític:

com acudar a un polític

que as final no li fan res.

 

Ell es preu posen amunt

emperò és en debades,

sols que esteim en olimpiades,

i fer  un rècord era es punt…

 

L'Esmeralda rep la multa turística més alta mai imposada: 325.000 euros

Leave a Reply