Incivisme

Es vesí ja n’està fard

de renou, crits i estabor,

de brutícia i mala olor,

d’incivisme fet mala art…

Tancar més prest o més tard

no serà sa solució:

posem una zona apart

i lliçons d’educació.

 

Discoteques i ressaques

devora sa carretera…

Qui vol cridar o té pixera

que ho vagi a fer amb ses vaques

(i l’amo de per darrera

que repartesqui falaques).

 

Els veïns van alertar de 33 agressions o baralles a Borja Moll en un any i mig

 

 

Leave a Reply