Omplir es buit

Quan se claven ses estaques

mal de fer n’és treure fruit,

Iscomar prest haurà fuit,

ja no lluirà ses plaques;

amb operacions opaques

ell sa Tras pren s’usdefruit,

no sé si per omplir es buit

o per omplir ses butxaques.

 

Sa paraula afalaga:

es servei serà etern;

veurem si en venir s’hivern

sa paraula no naufraga.

 

I si diu sa veritat,

que no mos n’anem p’enrere

i es  barco adequat 

que no sigui una pastera.

 

La ‘Tras’ cubrirá el vacío que deja Iscomar en invierno entre Ciutadella y Alcúdia

Leave a Reply