Recuperació

Sa circulació a diari

per carretera i carrers,

recupera aquell excés

que sa crisi féu precari;

sembla senyal de progrés,

però qualque propietari

es veu que s’estima més

recuperar es vell horari…

 

Si dóna satisfacció

i cap aquí ham d’empènyer,

per més recuperació

sa carretera ham d’estrènyer.

 

Les carreteres de l'illa recuperen el trànsit perdut durant la crisi 
Els empresaris d'oci nocturn, contra la retallada d'horaris a Maó

Leave a Reply