Sant Lluís

Superar un desencís

que ha escampat pena i plor…

Retornar a un moment bo

que provoqui es somrís…

Tornaré a ser feliç

quan es fabiol farà es so,

i amb es cap i amb el cor

folgaré a Sant lluís.

 

Un jove amb un brot psicòtic provoca un parricidi a Son Blanc
El cor a Sant Lluís, el cap a Maó
 

Leave a Reply