Silenci

Es silenci és ufanós

quan no té especial motiu,

es silenci tot ho diu

quan mos fan ser espectadors.

I es Consell és silenciós…

Silenci administratiu…

Com es silenci d’estiu

dins es patis interiors…

 

Silenci administratiu del Consell amb els patis interiors  

Leave a Reply