32 milions sostenibles

No mos convenç cap sermó

de turisme sostenible,

ni que un impost tan tangible

aporti qualque milió;

perquè es medi és sensible

quan doblam sa població,

i si no hi ha reducció

es futur és previsible:

davallada irreversible

a segona divisió.

 

I per repartir es botins

sembla que es Govern ja frissa:

un Menorca, un Eivissa

i trenta pes mallorquins.

 

El impuesto de turismo sostenible ha recaudado 32 millones de euros

Leave a Reply