Netedat

Ara són ses intencions,

ara és es seu desig,

fer neteja de s’esquitx,

però d’on trauran es fons?

Sa rotonda des nous móns

la podem llevar d’enmig

per gastar es milió i mig

en rentar urbanitzacions.

 

Així anam per mals camins,

no és açò ser altruistes,

lo que embruten es turistes

ho feim net es menorquins.

 

Si fan falta femeters

en s’estiu o durant s’any,

que hi posin part des guany

empresaris i hotelers.

 

Ciutadella asume el mal estado de las urbanizaciones y reforzará su limpieza

 

Leave a Reply