Aparcar

Conjuminar el món modern

per arribar al món salvatge…

Ell tenen tot un hivern

per trobar un bon arbitratge,

emperò aquest govern

de sa por en fa esclavatge

i es fet d’aparcar a sa platja

ja és un problema etern.

 

Es retards són un engany

que mos deixen per ses vores:

ets avions estan deu hores

i es Consell està dos anys.

 

El Consell retrasa a 2018 la solución final para los parkings en playas vírgenes
Retrasos de hasta diez horas en cuatro vuelos entre Menorca y Barcelona

Leave a Reply