Estiu & hivern

Menorca és massa exigent

amb ses quatre estacions,

que en totes ses condicions

tothom vol estar content: 

en s’estiu hi ha prou ambient

p’rò són curtes ses saons,

i en s’hivern no hi ha avions

i no pot venir sa gent.

 

En s’estiu amb tot inclòs,

ell ets hotels tot s’ho queden,

si amb abundància neden

pets altres fava i arròs.

 

Però ni hotel ni hostal

aquí no són es qui manen,

quants de turistes romanen

de manera il·legal.

 

I mai canviam de prisma

amb ses normes absolutes,

quan ara davallen rutes

sols pensam en es turisme.

 

Menorca pierde el 70% de rutas aéreas para el final de temporada

Restaurantes cerrados con los hoteles llenos


								
				

			

Leave a Reply