Canvi de sentit

Es Consell acondicona

carretera amb traç modern

on girar és fàcil govern:

dreta, esquerra, a la Déu dóna,

(com talment s’Estat funciona)

que fins i tot en s’hivern

hi podran fer es gir altern

ets avions de Barcelona.

 

Ell si hi passa aquell partit

que s’abstén amb elegància,

tal volta amb sa militància

farà un canvi de sentit.

 

El Consell asegura que los cambios de sentido en la 'general' son suficientes
Ryanair recupera la ruta invernal con Barcelona tres años después
Pedro Sánchez inicia su campaña para «reconstruir» el PSOE creando una web para recoger apoyos

Leave a Reply