Clavegueres

Ajuntaments fan es plans

per treure es líquid impur,

és com fer-ne un perjur

que es vesins són es pagans…

i així encaren es futur

com fan certs americans:

«noltros ja farem es mur

i paguen es mexicans«.

 

Però hi ha altres camins

que tal volta no han pensat,

fer-ne un sol excusat

que l’emprin tots es vesins.

 

La dotación general de alcantarillado obliga a los vecinos a aportar dinero

 

 

Leave a Reply