Depuradora

Sa presidenta du es frens

que depura amb es rallar,

ella ve de més enllà

i mos du nous manaments,

sens donar prou arguments

es tema vol allargar,

que nos sap què depurar

si s’aigua o ets ajuntaments.

 

Si canviam de registre

tendrem un millorament,

depurant s’expresident

i convertint-lo en ministre.

 

Armengol da largas a la mejora de la depuradora de Maó y Es Castell

Leave a Reply