Fitur

És turisme és una ciència

que amb es Fitur va a més,

però es Consell va al revés,

s’encalla amb sa negligència;

demanen sa diferència

amb força es hotelers,

i açò és començar es procés

cap a una independència.

 

Menorca no tendrá estand promocional propio en Fitur

Leave a Reply