Quin ttip de carretera!

Qui és qui ho pot donar entenent?

Tant de temps ‘carreterant’:

no hem acabat es llevant

i començam pes ponent!

 

Ni rotondes ni vorals

perquè es tram ja està a ple:

reduir tant com pot ser

ets impactes ambientals.

No posar es peus en fals

per malmetre el món sencer:

reduir tant de poder

de ses transnacionals.

 

Es tractats no tenen nom

quan maltracten sa persona…

Mirem sa dita que dóna

quan diu ‘tip jo, tip tothom’.

 

El tramo Ferreries-Ciutadella pasa a licitarse tras rebajar su impacto un 32%

Unas 500 personas dicen no al TTIP en Maó

Leave a Reply