Reducció

Li han llevat sa carta blanca

i ha acceptat sa reducció,

i eficient sa producció

s’energia no s’estanca,

i si res no els hi demanca

amb aquesta progressió,

és prest que a Son Salomó

n’hi haurà prou amb una tanca.

 

La promotora de Son Salomó acepta reducir el proyecto del parque solar

Leave a Reply