Son Salomó (i da-li)

Amb es cas Son Salomó

hi deixarem mitja vida,

que sa gent allà reunida

no trobam es punt d’unió,

ell amb cada opinió

no sabem trobar sa mida:

reduïda ampliació

o ampliació reduïda.

 

Sense una entesa harmònica

no tenim altra oració

que as final sa decisió

haurà d’esser salomònica.

 

Entidades de Ciutadella mantienen el rechazo a la ampliación de Son Salomó

Leave a Reply