Anadors i venidors

Amb es temps se fa es procés

i es futur se fa dubtós

d’anadors i venidors

que a s’illa  fan recés…

Menorca perd estrangers,

i guanya focs cremadors

quan prenen contenidors

i part des nostros femers.

 

El incendio en Milà, extinguido
Menorca pierde más de 2.100 extranjeros y unos 700 peninsulares en cinco años

Leave a Reply