Demolicions

Cercarem sempre es divorci

amb tots es mal constructors, 

avisos demolidors

per passar un esquinorci,

així, perquè res no es torci

i per trobar ets infractors,

intel·ligent es Consorci

emprarà es cans caçadors.

 

El Consorcio impondrá grandes multas por desoír las órdenes de demolición en rústico
Aumenta el abandono de perros de caza

Leave a Reply