Fidel

No en volem de dictadors

que imposen un model,

volem gent de bona d’arrel

que escolta tots es clamors…

Amb idees i valors,

amb sa virtut  i s’anhel,

quan te fas massa fidel

fas amics i detractors.

 

Muere Fidel Castro a los 90 años

Leave a Reply