Garantia

Vint milions és agonia…

que sols volem dessalar

i posam per garantia

que no eixugarem la mar.

 

Valga’m Déu, per llevar sal

hem de menester paciència,

 i es Govern ho fa a consciència

fer front a sa capital;

que no mos pugin es mal,

com es cas d’independència,

que acte de desobediència

va en es constitucional.

 

I Madrid, altra vegada,

ho té tot argumentat:

com que aquí rallam salat

en beurem aigua salada.

 

El Govern garantiza que conectará la desaladora pese al pleito con Madrid

Leave a Reply