IB-Salut

Per s’errada en es procés,

per un punt mal avingut,

sa pacient perd sa virtut

i sa cura va al revés,

ell per fer tan mals papers,

condenen IB-Salut,

però es pagarà es rebut

amb part des nostros doblers.

 

I amb ses mirades sinistres

no veurem mai sa pobresa,

que ara amb s’avinentesa,

val més mirar es nous ministres.

 

Condenan al IB-Salut a indemnizar con 81.000 € a una paciente del Mateu Orfila
Una cuarta parte de la población de Menorca está en riesgo de pobreza
Los trece ministros del nuevo Gobierno de Rajoy juran sus cargos ante el Rey

 

 

Leave a Reply