Què creixerà?

A ningu no ve de nou

que Menorca faixi via,

creixerà s’economia

sols pes qui ja en té ben prou.

 

Creix sa fauna i sa flora

per fer s’illa més sublim,

i molts que mos enriquim

de sa gent que ve de fora,

també hi ha aquell que plora,

que no veim, que no sentim,

perquè a Menorca tenim

sa pobresa ben devora.

 

La economía de Menorca crecerá el año que viene un 3,3%, según el Govern
Más de siete mil personas reciben en Menorca ayudas sociales directas

 

 

Leave a Reply