Rebel·lió

Si em fas cent, jo et faré mil,

perquè es meu cos m’ho demana,

treure sa ràbia fa gana

després d’un atac tan vil…

I avui vot contra es perfil

només per fer una andana:

reacció un tant humana

com totalment infantil.

 

Huertas y Seijas se rebelan y votan a favor de una propuesta del PP

Leave a Reply