Hotels

Quants projectes a s’entorn!

Quants hotels volen obrir!

I es poble en tot camí

ha de dur sa post as forn;

que no hi hagi un suborn

i es vulgui reconvertir

també es teatre d’Es Born

(al manco es farà servir).

 

Ciutadella multiplica los proyectos para abrir nuevos hoteles de ciudad

Leave a Reply